beauty tips, trends, and reviews

CẶP ĐÔI ƯU TÚ CHO LÀN MÔI HỒNG HÀO, MỀM MƯỚT

Con gái tụi mình lạ lắm, thiếu gì thiếu chứ ra đường mà thiếu thoa son cái là hông dám soi gương, hông dám chụp hình, hông muốn ai chú ý đến mặt mình luôn. Nhiều nàng hay ví von là “Con gái ra đường không thoa son nhìn mặt tái như xác chết” . Son môi là vật bất li thân của mỗi bạn nữ chúng mình, không phải chỉ một màu thôi đâu. Mỗi người sở…
Đọc thêm...